Consulting

Kaxim Consulting - Giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Toàn cầu hoá, công nghệ mới, sự liên kết kinh tế ngày càng tăng, biến đổi khí hậu, thiếu năng lượng, sự di chuyển của lực lượng lao động đang thách thức các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển. Việc bắt kịp các xu hướng, xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược vận hành cũng là một thách thức lớn, hãy để Kaxim Consulting đồng hành với doanh nghiệp nhằm giải quyết các thách thức đó. Kaxim Consulting sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất làm việc, giảm chi phí, gia tăng chất lượng sản phẩm, giảm thời gian đưa sản phẩm và dịch vụ ra thị trường, thông qua việc phối hợp thực hiện công việc như sau:

- Tư vấn chiến lược vận hành

- Tư vấn hệ thống quản lý, quản trị

- Tư vấn và đồng hành vận hành doanh nghiệp

- Tư vấn ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số

- Tư vấn tài chính, nguồn vốn, đầu tư

Kaxim's Consulting

Chiến lược vận hành
Strategy of Operation

Kaxim cụ thể hóa chiến lược vận hành nhờ ứng dụng công cụ bản đồ chiến lược, thẻ điểm cân bằng.

Tư vấn quản trị
Management Consulting

Kaxim xây dựng quy trình vận hành, BSC/KPI, chính sách lương thưởng và quy chế quản trị công ty cổ phần.

Vận hành doanh nghiệp
Operation Services

Kaxim cùng khách hàng vận hành doanh nghiệp để nhanh chóng đạt được các mục tiêu chiến lược.

Ứng dụng công nghệ
Technology Application

Kaxim tư vấn khách hàng ứng dụng công nghệ và giải pháp chuyển đổi số đã được kiểm chứng, giúp khách hàng tăng năng suất vượt trội.

Tư vấn đầu tư
Investment Consutling

Kaxim giúp khách hàng đầu tư các mảng kinh doanh mới, đầu tư công nghệ mới và tìm kiếm nguồn vốn để nhanh chóng mở rộng thị trường.

Ms. Bùi Thị Hằng

Ms. Bùi Thị Hằng

Chức vụ:Cố vấn giải pháp

Điện thoại:+8424.6253-6400

Fax:8424.6253-6409

Email:hangbt@kaximgroup.com

Website:http://ww.Kaximgroup.com

Câu chuyện thành công