Dịch vụ phần mềm và chuyển đổi số

Dịch vụ Chuyển đổi số và phát triển phần mềm ứng dụng cho doanh nghiệp là bước đi vững chắc để tiến vào kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Kaxim Digital với nguồn lực mạnh mẽ gồm những chuyên gia giàu kinh nghiệm và các lập trình viên chuyên nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp số hóa thành

Chuyển đổi số và phần mềm cho nhà máy

Chuyển đổi số và phần mềm cho nhà máy

Là dịch vụ giúp nhà máy sản xuất chuyển đổi sang mô hình vận hành dựa trên nền tảng số và phần mềm.

Chuyển đổi số và phần mềm cho doanh nghiệp

Chuyển đổi số và phần mềm cho doanh nghiệp

Kaxim sẽ cung cấp dịch vụ chuyển đổi số, phần mềm quản trị giúp các doanh nghiệp tăng doanh thu, giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động.

Phát triển ứng dụng Web, Mobile app

Phát triển ứng dụng Web, Mobile app

Là các ứng dụng web theo yêu cầu như website/e-commerce, App cho thiết bị di động Android/iOS với chi phí cạnh tranh, chất lượng cao và luôn đúng tiến độ.