Investment

Đầu tư vào khoa học và công nghệ

Kaxim Investment là mảng quản lý đầu tư chuyên về vốn cổ phần chưa niêm yết, các công ty mới nổi tại Việt Nam tập trung chủ yếu vào các ngành khoa học và công nghệ phục vụ cho nhà máy sản xuất và người tiêu dùng. Các công ty thuộc danh mục đầu tư của Kaxim Investment đều nằm trong số những công ty phát triển nhanh nhất và dẫn đầu thị trường trong các ngành thúc đẩy tiêu dùng, nâng cao đời sống con người, thay đổi cách thức kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam và Thế giới thông qua việc ứng dụng khoa học và công nghệ.

 

Được thành lập năm 2011, Kaxim Investment là công ty có bề dày thành tích sâu rộng nhất về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam. Các hoạt động đầu của Kaxim Investment đã hoàn tất hơn 10 khoản đầu tư vốn cổ phần chưa niêm yết, trong đó có 100% các mảng đầu tư có tốc độ tăng trưởng tối thiểu 30%/năm. Kaxim Investment quản lý các hoạt động đầu tư tập trung vào chuỗi giá trị gia tăng về khoa học và công nghệ, sản xuất hàng công nghệ cho người tiêu dùng cuối cùng, một trong số đó đang thực hiện những khoản đầu tư mới. Kaxim Investment có đội ngũ hơn 15 nhân viên làm việc toàn thời gian tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội với thời gian làm việc trung bình tại Kaxim Investment khoảng 6 năm. Ban Tổng Giám Đốc của Kaxim Investment tất cả đều có hơn 15 năm kinh nghiệm về lĩnh vực công nghệ, có kinh nghiệm làm việc tại các công ty hàng đầu thế giới như Siemens, Google, Microsoft và kinh nghiệm đầu tư lâu năm tại Việt Nam.

 

Chúng tôi đầu tư vào các công ty đang trên đà phát triển nhanh, với các kế hoạch mở rộng tham vọng và một cam kết vững chắc để xây dựng đội ngũ nhân viên thực hiện các kế hoạch đó. Các công ty này nằm trong số những công ty hàng đầu trong ngành nghề của họ, nhưng hoạt động trong thị trường bị phân khúc và phát triển nhanh dẫn đến cơ hội tăng trưởng hấp dẫn.

 

Kaxim Investment cam kết mạnh mẽ tạo giá trị tại các công ty mà Kaxim Investment đầu tư - thông qua việc cải tiến hoạt động của công ty, xây dựng đội ngũ quản trị, giới thiệu những thực hành tốt nhất cũng như các chuyên gia giỏi trên thế giới, và áp dụng mô hình Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng của Kaxim Investment.

Ms. Bùi Thị Hằng

Ms. Bùi Thị Hằng

Chức vụ:Cố vấn giải pháp

Điện thoại:+8424.6253-6400

Fax:8424.6253-6409

Email:hangbt@kaximgroup.com

Website:http://ww.Kaximgroup.com

Câu chuyện thành công