Phần mềm e-Office

Kaxim e-Office là phần mềm chia sẻ tài liệu, lịch làm việc, giao việc, trao đổi công việc mọi lúc, mọi nơi. Giúp kết nội mọi phòng ban, chi nhánh của doanh nghiệp thông qua internet.

Tăng hiệu suất làm việc

Tăng hiệu suất làm việc

Phần mềm trên app mobile và nền tảng web giúp lãnh đạo giao việc, giám sát, trao đổi công việc mọi lúc mọi lúc , mọi nơi giúp doanh nghiệp tăng hiệu suất vượt trội.

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí

Khả năng giao việc, chia sẻ công việc, kết nối mọi chi nhánh với nhau qua phần mềm chỉ bằng kết nối internet sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gia và chi phí.

Tiến độ công việc

Tiến độ công việc

Chức năng báo cáo số lượng công việc giao, việc hoàn thành, việc trễ hạn sẽ giúp nhà quản lý đánh giá được hiệu suất làm việc của nhân viên, phòng ban.

Quản trị tri thức

Quản trị tri thức

Tài liệu, nội dung công việc được lưu trữ trên phần mềm sẽ là nguồn tri thức vô giá giúp doanh nghiệp bền vững. Dễ dàng chuyển giao công viêc khi có nhân sự nghỉ việc.