PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Cho phép thu thập, lấy mẫu và phân tích chất lượng về nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm. Báo cáo, phân tích, đề xuất, thực thi các biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất, nâng cao năng suất và giảm lãng phí.

Kiểm soát chất lượng đầu vào

Kiểm soát chất lượng đầu vào

Phân tích, kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu nhằm hạn chế rủi ro chất lượng thành phẩm, tăng chi phí sản xuất.

Kiểm soát chất lượng bán thành phẩm

Kiểm soát chất lượng bán thành phẩm

Mọi khâu của quá trình sản xuất đều được kiểm soát và có thể truy xuất nguồn gốc chất lượng.

Kiểm soát chất lương đầu ra

Kiểm soát chất lương đầu ra

Kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra nhằm tăng uy tín thương hiệu, tăng mức độ hài lòng của khách hàng.

Kiểm soát chất lượng năng lượng, máy móc

Kiểm soát chất lượng năng lượng, máy móc

Giám sát chất lượng điện thấp, máy móc nhằm giảm tỷ lệ lỗi sản phẩm, tăng hiệu suất và giảm chi phí.