Tấm pin năng lượng mặt trời Jinko
Giải pháp tiết kiệm chi phí năng lượng và tái tạo hành tinh xanh

Tấm pin năng lượng mặt trời Jinko 300Wp JKM300M-60-V

Type JKM300M-60
Output Up to 300Wp
Efficiency Up to 18.33%
Junction Box IP67
Weight 19.0kg
Temp. Coefficients of Pmax -0.39%/℃

JKM300M-60-V >
Tấm pin năng lượng mặt trời Jinko 300Wp JKM300M-60-V

Type JKM300M-60
Output Up to 300Wp
Efficiency Up to 18.33%
Junction Box IP67
Weight 19.0kg
Temp. Coefficients of Pmax -0.39%/℃

Tấm pin năng lượng mặt trời Jinko 360Wp JKM360M-72-V

Type JKM360M-72-V
Output Up to 360Wp
Efficiency Up to 18.57%
Junction Box IP67
Weight 26.5kg
Temp. Coefficients of Pmax -0.39%/℃

JKM360M-72-V >
Tấm pin năng lượng mặt trời Jinko 360Wp JKM360M-72-V

Type JKM360M-72-V
Output Up to 360Wp
Efficiency Up to 18.57%
Junction Box IP67
Weight 26.5kg
Temp. Coefficients of Pmax -0.39%/℃