10/04/2018

Vị trí tại trung tâm của Đông Nam Á, dọc theo bờ Thái Bình Dương, Việt Nam có rất nhiều lợi thế trong việc cung cấp các tuyến thương mại lớn trên thế giới. Qua nhiều năm, Việt Nam đã chứng kiến một cuộc bùng nổ số lượng cũng như gia tăng vai trò của các thành phần tư nhân trong nền kinh tế. So với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hiện nay có 500,000 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 90% số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam) đóng góp vào khoảng 40% GDP cả nước và sở hữu 51% lực lượng lao động.

Năm 2016 đánh dấu một bước ngoặc lớn về các vấn đề thuế trong chuỗi giá trị tại Việt Nam. Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong Chương trình hành động Chống xói mòn cơ sở thu thuế và chuyển lợi nhuận (Chương trình hành động BEPS) và những thông lệ thuế không lành mạnh hiện tại của các tập đoàn đa quốc gia, chính phủ các nước đã phối hợp hành động cũng như đưa ra các biện pháp riêng của mình. Điều này đã khiến cho hệ thống thuế trên thế giới thay đổi nhanh chóng. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính Việt Nam đã công bố một cuộc cải cách thuế trong thời gian tới nhằm đưa ra những thay đổi về luật pháp để giải quyết các thực tiễn của BEPS liên quan đến các giao dịch của các công ty đa quốc gia và chuỗi giá trị của họ.

Một tác động lớn khác liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Việt Nam là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), sẽ có hiệu lực từ năm 2018. EVFTA sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuỗi giá trị trong nhiều lĩnh vực, cung cấp việc làm tay nghề cao và hỗ trợ việc chuyển giao kiến thức. Việt Nam đang mong đợi sẽ được đóng góp nhiều hơn nữa trong các ngành sản xuất của khu vực và trên toàn thế giới liên quan đến dệt may, vải sợi cũng như các ngành công nghệ cao như điện.

Trọng tâm của nhu cầu phân tích thuế, hơn bao giờ hết, là việc xác định các chức năng quan trọng về mặt kinh tế và tạo ra giá trị trong kinh doanh và trách nhiệm của các bên trong các hoạt động đó.

Trong bối cảnh các cơ quan thuế và cơ quan hải quan tăng cường nâng cao chuyên môn và kiến thức, cũng như thực hiện những phân tích chuyên sâu và thanh tra toàn diện các lĩnh vực có liên quan, bao gồm Hải quan, Thuế quốc tế và Xác định giá thị trường; các doanh nghiệp cần cập nhật các thông tin quan trọng để hoạch định chiến lược hoạt động kinh doanh.

Kết nối với chúng tôi

Đăng ký nhận thông tin

Tin tức liên quan